شماره هاي تماس: 66343029-021 - 66342156-021

نام محصول

توضیحات

قیمت (تومان)

تصویر بسته بندی
سری آموزشی
1 آموزش کلیه دروس اول ابتدایی - زنگ مدرسه کلیه دروس اول ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید
5 کتاب اول دبستان شامل : ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن به صورت چند رسانه ای
کتاب هوشمند:
مشاهده کتاب به صورت اینتراکتیو(تعاملی) با قابلیت ورق زدن کتاب – حل کردن مسائل کتاب – مشاهده پاسخ های صحیح سوالات – خواندن متن کتاب با صدای گویا(با کلیک بر روی هر قسمت از کتاب متن کتاب توسط بهترین گویندگان خوانده میشود)
شامل دو عدد DVD معادل با 12 عدد CD
یک DVD به صورت چندرسانه ای (مالتی مدیا) قابل اجرا در کامپیوترولپ تاپ شامل کلیه کتابهای پایه درسی و آزمون ها و ...
یک DVD به صورت تصویری (DVD-Video) قابل اجرا در دستگاه های DVD خانگی با منوی دی وی دی منحصر به فرد برای اولین بار در ایران شامل فیلم آموزشی تدریس کامل دروس ریاضی و علوم توسط بهترین معلم های کشور(با استفاده از این DVD معلم های ریاضی و علوم همیشه در منزل،در کنار شما حضور دارند)
به همراه آزمون های تعاملی با قابلیت تصحیح و ثبت نتیجه
دیکته:شامل دیکته هر درس به صورت پاراگراف به پاراگراف با صدای گویا و با قابلیت تکرار میباشد
زنگ تفریح : برای رفع خستگی دانش آموز، قسمت های جالبی به عنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است
قابلیت اجرا به صورت اتوران بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی رایانه با پشتیبانی کامل از ویندوز های XP/Vista/7/8/8.1
18500
2 آموزش کلیه دروس دوم ابتدایی - زنگ مدرسه

 

کلیه دروس دوم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید
6 کتاب دوم دبستان شامل : ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن-هدیه های آسمانی به صورت چند رسانه ای
کتاب هوشمند:
مشاهده کتاب به صورت اینتراکتیو(تعاملی) با قابلیت ورق زدن کتاب – حل کردن مسائل کتاب – مشاهده پاسخ های صحیح سوالات – خواندن متن کتاب با صدای گویا(با کلیک بر روی هر قسمت از کتاب متن کتاب توسط بهترین گویندگان خوانده میشود)
شامل دو عدد DVD معادل با 12 عدد CD
یک DVD به صورت چندرسانه ای (مالتی مدیا) قابل اجرا در کامپیوترولپ تاپ شامل کلیه کتابهای پایه درسی و آزمون ها و ...
یک DVD به صورت تصویری (DVD-Video) قابل اجرا در دستگاه های DVD خانگی با منوی دی وی دی منحصر به فرد برای اولین بار در ایران شامل فیلم آموزشی تدریس کامل دروس ریاضی و علوم توسط بهترین معلم های کشور(با استفاده از این DVD معلم های ریاضی و علوم همیشه در منزل،در کنار شما حضور دارند)
به همراه آزمون های تعاملی با قابلیت تصحیح و ثبت نتیجه
دیکته:شامل دیکته هر درس به صورت پاراگراف به پاراگراف با صدای گویا و با قابلیت تکرار میباشد
زنگ تفریح : برای رفع خستگی دانش آموز، قسمت های جالبی به عنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است
قابلیت اجرا به صورت اتوران بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی رایانه با پشتیبانی کامل از ویندوز های XP/Vista/7/8/8.1
18500
3 آموزش کلیه دروس سوم ابتدایی - زنگ مدرسه

 

کلیه دروس سوم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید
7 کتاب سوم دبستان شامل :ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی به صورت چند رسانه ای
کتاب هوشمند:
مشاهده کتاب به صورت اینتراکتیو(تعاملی) با قابلیت ورق زدن کتاب – حل کردن مسائل کتاب – مشاهده پاسخ های صحیح سوالات – خواندن متن کتاب با صدای گویا(با کلیک بر روی هر قسمت از کتاب متن کتاب توسط بهترین گویندگان خوانده میشود)
شامل دو عدد DVD معادل با 12 عدد CD
یک DVD به صورت چندرسانه ای (مالتی مدیا) قابل اجرا در کامپیوترولپ تاپ شامل کلیه کتابهای پایه درسی و آزمون ها و ...
یک DVD به صورت تصویری (DVD-Video) قابل اجرا در دستگاه های DVD خانگی با منوی دی وی دی منحصر به فرد برای اولین بار در ایران شامل فیلم آموزشی تدریس کامل دروس ریاضی و علوم توسط بهترین معلم های کشور(با استفاده از این DVD معلم های ریاضی و علوم همیشه در منزل،در کنار شما حضور دارند)
به همراه آزمون های تعاملی با قابلیت تصحیح و ثبت نتیجه
دیکته:شامل دیکته هر درس به صورت پاراگراف به پاراگراف با صدای گویا و با قابلیت تکرار میباشد
زنگ تفریح : برای رفع خستگی دانش آموز، قسمت های جالبی به عنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است
قابلیت اجرا به صورت اتوران بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی رایانه با پشتیبانی کامل از ویندوز های XP/Vista/7/8/8.1
18500
4 آموزش کلیه دروس چهارم ابتدایی - زنگ مدرسه

 

کلیه دروس چهارم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید
7 کتاب سوم دبستان شامل :ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی به صورت چند رسانه ای
کتاب هوشمند:
مشاهده کتاب به صورت اینتراکتیو(تعاملی) با قابلیت ورق زدن کتاب – حل کردن مسائل کتاب – مشاهده پاسخ های صحیح سوالات – خواندن متن کتاب با صدای گویا(با کلیک بر روی هر قسمت از کتاب متن کتاب توسط بهترین گویندگان خوانده میشود)
شامل دو عدد DVD معادل با 12 عدد CD
یک DVD به صورت چندرسانه ای (مالتی مدیا) قابل اجرا در کامپیوترولپ تاپ شامل کلیه کتابهای پایه درسی و آزمون ها و ...
یک DVD به صورت تصویری (DVD-Video) قابل اجرا در دستگاه های DVD خانگی با منوی دی وی دی منحصر به فرد برای اولین بار در ایران شامل فیلم آموزشی تدریس کامل دروس ریاضی و علوم توسط بهترین معلم های کشور(با استفاده از این DVD معلم های ریاضی و علوم همیشه در منزل،در کنار شما حضور دارند)
به همراه آزمون های تعاملی با قابلیت تصحیح و ثبت نتیجه
دیکته:شامل دیکته هر درس به صورت پاراگراف به پاراگراف با صدای گویا و با قابلیت تکرار میباشد
زنگ تفریح : برای رفع خستگی دانش آموز، قسمت های جالبی به عنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است
قابلیت اجرا به صورت اتوران بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی رایانه با پشتیبانی کامل از ویندوز های XP/Vista/7/8/8.1
18500
5 آموزش کلیه دروس پنجم ابتدایی - زنگ مدرسه

 

کلیه دروس پنجم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید
7 کتاب سوم دبستان شامل :ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی به صورت چند رسانه ای
کتاب هوشمند:
مشاهده کتاب به صورت اینتراکتیو(تعاملی) با قابلیت ورق زدن کتاب – حل کردن مسائل کتاب – مشاهده پاسخ های صحیح سوالات – خواندن متن کتاب با صدای گویا(با کلیک بر روی هر قسمت از کتاب متن کتاب توسط بهترین گویندگان خوانده میشود)
شامل دو عدد DVD معادل با 12 عدد CD
یک DVD به صورت چندرسانه ای (مالتی مدیا) قابل اجرا در کامپیوترولپ تاپ شامل کلیه کتابهای پایه درسی و آزمون ها و ...
یک DVD به صورت تصویری (DVD-Video) قابل اجرا در دستگاه های DVD خانگی با منوی دی وی دی منحصر به فرد برای اولین بار در ایران شامل فیلم آموزشی تدریس کامل دروس ریاضی و علوم توسط بهترین معلم های کشور(با استفاده از این DVD معلم های ریاضی و علوم همیشه در منزل،در کنار شما حضور دارند)
به همراه آزمون های تعاملی با قابلیت تصحیح و ثبت نتیجه
دیکته:شامل دیکته هر درس به صورت پاراگراف به پاراگراف با صدای گویا و با قابلیت تکرار میباشد
زنگ تفریح : برای رفع خستگی دانش آموز، قسمت های جالبی به عنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است
قابلیت اجرا به صورت اتوران بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی رایانه با پشتیبانی کامل از ویندوز های XP/Vista/7/8/8.1

 

18500
6 آموزش کلیه دروس ششم ابتدایی - زنگ مدرسه

 

کلیه دروس ششم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید
9 کتاب ششم دبستان شامل : ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی-کاروفناوری-تفکروپژوهش به صورت چند رسانه ای
کتاب هوشمند:
مشاهده کتاب به صورت اینتراکتیو(تعاملی) با قابلیت ورق زدن کتاب – حل کردن مسائل کتاب – مشاهده پاسخ های صحیح سوالات – خواندن متن کتاب با صدای گویا(با کلیک بر روی هر قسمت از کتاب متن کتاب توسط بهترین گویندگان خوانده میشود)
شامل دو عدد DVD معادل با 12 عدد CD
یک DVD به صورت چندرسانه ای (مالتی مدیا) قابل اجرا در کامپیوترولپ تاپ شامل کلیه کتابهای پایه درسی و آزمون ها و ...
یک DVD به صورت تصویری (DVD-Video) قابل اجرا در دستگاه های DVD خانگی با منوی دی وی دی منحصر به فرد برای اولین بار در ایران شامل فیلم آموزشی تدریس کامل دروس ریاضی و علوم توسط بهترین معلم های کشور(با استفاده از این DVD معلم های ریاضی و علوم همیشه در منزل،در کنار شما حضور دارند)
به همراه آزمون های تعاملی با قابلیت تصحیح و ثبت نتیجه
دیکته:شامل دیکته هر درس به صورت پاراگراف به پاراگراف با صدای گویا و با قابلیت تکرار میباشد
زنگ تفریح : برای رفع خستگی دانش آموز، قسمت های جالبی به عنوان زنگ تفریح در نظر گرفته شده است
قابلیت اجرا به صورت اتوران بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی رایانه با پشتیبانی کامل از ویندوز های XP/Vista/7/8/8.1

 

18500
1 آتلیه کودک

مجموعه عکسهای آتلیه کودک در قالب های PSD و PNG بصورت لایه باز در دسته بندیهای متنوع
1. انواع بک گراندهای زیبا
2. قالب شخصیت های کارتونی و عروسکی
3. بک گراندهای کارتونی و شاد
4. انواع کارکترهای کارتونی زیبا برای استفاده در تصاویر
5. قاب های شاد و مفرح برای جایگزینی تصاویر

مجموعه تصاویر دکوراسیون اتاق کودک از زوایای مختلف و متنوع شامل:
1. فرش و پرده
2. تخت و کمد کودک
3. ساعت دیواری
4. طراحی دیواری
5. اتاق نوزاد
6. اتاق خواب کودک
7. اتاق خواب مشترک
8. اتاق خواب نوجوان
 

15000
2 دکوراسیون داخلی

مجموعه تصاویر دکوراسیون داخلی
در این مجموعه جدید ترین و مدرن ترین تصاویر هارمونی دکوراسیون داخل منزل بر اساس خلاقیت های روز دنیا بهمراه تجهیزات و وسایل مربوطه برای ایده گرفتن دکوراتورهای حرفه ای جمع آوری شده که این تصاویر شامل:
دکور هال و پذیرایی، دکور اتاق مطالعه ، دکور آشپزخانه، دکور نهارخوری با وسایل، حمام و سرویس بهداشتی، دکوراتاق کودک، دکور اتاق خواب، دکور اتاق کار، دکورسیون داخلی بر اساس چیدمان، رنگ، وسایل و ... ، دکور حیاط با وسایل مورد نیاز، راه پله، راهرو
بهمراه وسایل دکوری نظیر: وسایل چوبی (کمد، تخت، کتابخانه، میز، مبل و ...)، ام دی اف، آئینه و شمعدان، پرده های متنوع، انواع مبلمان، درب و پنجره، سقف کاذب، آکواریوم، گل و گلدان های تزئینی و دکوری و ...
+ مجموعه نقشه های آماده و حرفه ای
با ایجاد یک دکوراسیون حرفه ای و متنوع آرامش و زیبایی را به خانه خود هدیه کرده و ارزش آنرا چند برابر کنید.
 

15000
3 نقشه های اداری تجاری فرهنگی

مجموعه نقشه های اداری، تجاری، فرهنگی
در این مجموعه نقشه های اداری، تجاری و فرهنگی بصورت پلان، برش و دیتیل برای معماران، متخصصان و کارشناسان ساختمان جمع آوری شده که جهت ایده گرفتن از آن استفاده میشود که این نقشه ها شامل:
هتل ها، رستورانها، ادارات، مراکز تجاری، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، بیمارستان، سینما، دانشگاه، مراکز فرهنگی، مسجد، کلیسا، مدرسه، کتابخانه، خوابگاه، پارک، پارکینگ، سوله، تاسیسات و ...
بکمک این مجموعه معماران و دانشجویان رشته معماری با کلیه نقشه های مراکز گوناگون آشنا شده و بسرعت میتوانند ایده ها و نقشه های دلخواه خود را ترسیم کنند.
 

15000
4 استخر و آبنما

مجموعه تصاویر استخر، آبنما و آکواریوم
در این مجموعه تصاویر زیبایی جمع آوری شده که شامل:
استخر ؛ مجموعه تصاویر مختلف از انواع استخرهای سرپوشیده و سرباز و انواع استخرهای مدرن در مکانهای مختلف مثل منازل، مجموعه های تفریحی و استخرهایی در مکانهای طبیعی مثل باغ و مناظر سرسبز میباشد.
آکواریوم ؛ انواع آکواریوم های حرفه ای دیواری و سالنی که بر اساس مدرن ترین و خلاقانه ترین ایده ها ساخته شده و در مکانهای مورد نظر قرار گرفته است.
آبنما ؛ انواع آبنماهای زیبا و هنری برای ایده گرفتن در مکانهای مختلف با رنگ ها، طرح ها و اندازه های متنوع.

15000
5 کارت ویزیت

مجموعه کارت ویزیت ایرانی و خارجی
مجموعه کامل انواع کارت ویزیت های حرفه ای ایرانی و خارجی در زمینه کلیه مشاغل بصورت لایه باز شامل:
1. کارت ویزیت هنری
2. کارت ویزیت فانتزی
3. کارت ویزیت ساده
4. کارت ویزیت تزئینی
5. کارت ویزیت مدرن
6. کارت ویزیت تخصصی
7. کارت ویزیت مهندسی
8. کارت ویزیت مشاغل شامل:
خوراک، پوشاک، مشاغل حقوقی، مشاغل دفتری، تاسیسات، املاک، آژانس، اتومبیل، ساز و موسیقی، بدنسازی و صدها عنوان دیگر
 

15000
6 نقشه های مسکونی

مجموعه نقشه های مسکونی

در این مجموعه صدها پلان، نما، برش و دیتیل ساختمان مسکونی و مطابق با استانداردهای روز دنیا و استاندارد معماری ایران میباشد.
کلیه نقشه ها و پلان ها با فرمت DWG میباشد که در نرم افزار AutoCAD قابل اجرا میباشد.
نقشه ها و پلان های این مجموعه در متراژ های متنوع از 50 متر به بالا و همچنین از ساختمان 1 طبقه تا طبقات بالاتر میباشد که به کاربران برای هرگونه طراحی ایده مناسب را میدهد و نقشه های معماری همراه با مبلمان استاندارد و مناسب با ساختمان میباشد.
نقشه های این مجموعه عبارتست از:
بازارچه، بیمارستان، دانشگاه، استخر، هتل، مدرسه، مسجد، پارک، پارکینگ، ساختمانهای آجری، بتونی، اداری، تجاری، تفریحی، توریستی، سوله، استادیوم، تاسیسات برقی، فرهنگسرا، طراحی و ترسیم فنی ساختمان، بانک، ساختمانهای 3 و 4 طبقه، پلانهای سازه، ساختمان 432 واحدی، ساختمانهای 3 خوابه، انواع درب و پنجره، معماری مدرن، دفتر، ترمینال، مجتمع یاختمانی، کتابخانه و صدها پلان و نقشه دیگر
بهمراه فایل ها و آبجکت های 3Ds Max و فایل های AutoCAD از قبیل وسایل منزل و سمپل های مختلف و ...

15000
7 تصاویر معماری داخلی

مجموعه تصاویر معماری داخلی
مجموعه عکس های معماری داخلی بصورت متنوع و طبقه بندی شامل:
1. هال و پذیرایی ؛ تصاویر مختلف از محیط هال و پذیرایی
2. اتاق مطالعه ؛ انواع تصاویر از اتاق مطالعه بهمراه وسایل
3. آشپزخانه ؛ تصاویری از آشپزخانه های مدرن و کلاسیک از زوایای مختلف
4. غذاخوری ؛ تصاویر متنوع از اتاق غذاخوری بهمراه میز و صندلی های گوناگون در محیط های مختلف
5. اتاق خواب ؛ تصاویری از اتاق خواب های متنوع و زیبا بهمراه تختخواب های گوناگون
6. اتاق کودک ؛ تصاویری از اتاق کودکان بهمراه چیدمان متنوع
7. راه پله ها ؛ انواع مختلف راه پله ها با نرده از زوایای مختلف
8. درب و پنجره ؛ تصاویری از درب و پنجره های گوناگون
9. چیدمان مبل و مبلمان ؛ انواع مبل و چیدمان آن در فضاهای داخلی
10. محیط داخلی انواع ساختمان ؛ تصاویری از نماهای داخلی ساختمان در مکان های مختلف
11. محیط داخلی رستوران و هتل ؛ انواع تصویر متنوع از محیط داخلی رستوران ها و هتل های مجلل
12. محیط داخلی سینما، تئاتر و سمینار

15000
8 تصاویرمعماری خارجی

مجموعه تصاویر معماری خارجی
مجموعه عکس های معماری خارجی بصورت متنوع و طبقه بندی شامل:
1. آپارتمان ؛ مجموعه تصاویر آپارتمان های متنوع در کشورهای مختلف
2. آسمانخراش ؛ انواع تصاویر آسمانخراش های بزرگ دنیا
3. معماری های خارجی خاص ؛ تصاویری از معماری های هنری، حرفه ای و خاص
4. معماری ترکیبی خارجی / داخلی ؛ تصاویر متنوع از معماری خارجی / داخلی مثل راهرو و راه پله که بصورت ترکیبی میباشد
5. معماری ساختمان ایرانی ؛ نماها و تصاویر ساختمان های ایرانی در طرح های متنوع
6. معماری خارجی ویلایی ؛ تصاویری از معماری خارجی ساختمان های ویلایی
بهمراه تصاویر معماری بانک جهانی دبی، پلان های مربوطه و تصاویری از کاشی های سنتی

15000
9 نقشه های آپارتمانی

مجموعه نقشه های آپارتمانی

در این مجموعه صدها پلان، برش و دیتیل آپارتمانی مطابق با استانداردهای روز دنیا و استاندارد معماری ایران میباشد که تعداد طبقات آن از 3 طبقه به بالا تا 30 طبقه میباشد.
کلیه نقشه ها و پلان ها با فرمت DWG میباشد که در نرم افزار AutoCAD قابل اجرا میباشد.
نقشه ها و پلان های این مجموعه در طرح ها و متراژ های متنوع میباشد که برخی از این پلان ها بصورت اشکال هندسی و خاص میباشد که توسط طراحان حرفه ای بصورت کلاسیک و مدرن طراحی شده و به کاربران برای هرگونه طراحی ایده مناسب را میدهد.
مورد نیاز شرکت های مهندسی، طراحان نقشه کش، معماران و دانشجویان معماری.

15000
10 نمای ساختمان

مجموعه تصاویر نمای ساختمان
دراین مجموعه تصاویری منحصربفرد از نماهای ساختمان ایرانی و خارجی برای ایده گرفتن معماران و نقشه کشان ساختمانی
و آشنایی با بروزترین ایده ها در نمای ساختمان جمع آوری شده که با توجه به اهمیت آن در بحث زیبایی و خرید و فروش، هر متخصص نما برای پیشرفت و سرعت کار خود میتواند از تصاویر این پکیج بهره لازم را ببرد.
یکی دیگر از موارد مهم این تصاویر، ایجاد این نماها بر اساس مکان ساخت ساختمان میباشد که از نظر فروش کمک شایانی به فروشنده و جلب رضایت خریدار میکند.
این نماها براساس تفکر معماران خلاق بوجود آمده و میتوانید با اصول و ترکیب زیبا سازی خالق نماهای منحصر باشید.
قابل ذکر است که نمای ساختمان در ارزش گذاری آن تاثیر بسزایی دارد.

15000
11 مجموعه تکسچر و متریال

مجموعه تکسچر و متریال
مجموعه کامل تکسچرها و متریال های با کیفیت و حرفه ای برای استفاده در نرم افزارهای گرافیکی و سه بعدی:
3Ds Max – Maya – Cinema 4D – SoftImage – Light Wave - Houdini Master – UDK – Unity
و قابل استفاده در Vray
این تکسچرها شامل:
انواع آجر در رنگ ها و طرحهای مختلف، انواع سنگ، انواع آهن بصورت های مختلف، انواع تکسچر چوب، تکسچر صورت و بدن، کاغذ دیواری، تکسچر زمینهای مختلف، آسمان، دیوارهای مختلف، تکسچرهای چرک آلود، تکسچر آثار باستانی، تکسچر متعلقات اتومبیل از قبیل آرم و علائم رینگ و رنگ بهمراه تکسچر علائم کیلومتر و موارد مشابه، کف پوش، سقف، شیروانی، گلوله، تکسچر فرش و موزاییک، درخت، برگ و گیاهان، تکسچر پارچه های متنوع و ده ها تکسچر و متریال دیگر بهمراه Bump

15000
12 پروژه های ویلایی

مجموعه نقشه های ویلایی

در این مجموعه صدها پلان، نما، برش و دیتیل ساختمان ویلایی و مطابق با استانداردهای روز دنیا و استاندارد معماری ایران میباشد.
نقشه ها و پلان های این مجموعه در متراژ های متنوع از 100 متر به بالا که توسط بزرگترین معماران جهان طراحی شده و به کاربران برای هرگونه طراحی ایده مناسب را میدهد.
نقشه های این مجموعه عبارتست از:
ویلاهای چوبی؛ انواع ویلاهای چوبی در طرح ها و اندازه های مختلف با طراحی های منحصربفرد
ویلاهای سنگی؛ انواع ویلاهای سنگی در طرح و اندازه های متنوع و مناسب با محل استقرار بصورت مدرن و معمولی
ویلاهای آجری؛ انواع ویلاهای آجری در سبک ها و طرح های متنوع
ویلاهای متنوع؛ انواع ویلاهای متنوع با ساختارهای کاملا ترکیبی و زیبا

15000
13 تزیینات خانه

 مجموعه تصاویر تزئینات داخلی ساختمان
مجموعه ای کامل با هزاران عکس متنوع در زمینه تزئینات داخلی ساختمان و هامونی چیدمان
تصاویر این مجموعه شامل:
اتاق هال و پذیرایی، اتاق خواب، کتابخانه، آشپزخانه، غذاخوری، حمام و سرویس بهداشتی، کابینت، کمد، ساعت، آیینه، گل و گلدان، لوستر، صندلی، انوع مبلمان های کلاسیک و فانتزی و ساده، انواع میز های پذیرایی و نهار خوری، انواع کف پوش وفرش، سقف کاذب، انواع گچ بری های حرفه ای و زیبا، انواع شومینه، انواع آبنما های فانتزی، انواع کاغذ دیواری های زیبا، انواع لوستر های مدل دار کلاسیک و فانتزی
مجموعه متعلقات شامل:
انواع درب و پنجره، انواع دستگیره، کلید و پریز، شیرآلات و دوش حمام، میز و پایه تلویزیون، هود و صدها وسیله تزئینی برای زیباتر شدن محیط داخلی منزل

15000
1 آموزش افترافکتزCC2(2014)
هر آنچه یک تصویرساز به آن نیاز دارد

جامع ترین آموزش افتر افکت با بیانی کاملا مفهومی

همـراه با تمرین های عملی و سورس پروژه ها

 33 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

به انضمام آموزش امکانات جدید و بی نظیر ورژن CC 2  نسبت به ورژن قدیمی cc

به همراه نرم افزارهای  AFTER EFFECTS CS6و CC 2-2014
 

18000
2 آموزش آدیشن(CC2(2014 هر آنچه یک متخصص صدا به آن نیاز دارد

جامع ترین آموزش آدیشن با بیانی کاملا مفهومی

همراه با آموزش حذف صدای خواننده، تمرین های عملی و سورس پروژه ها

 20 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

به انضمام آموزش امکانات جدید و بی نظیر ورژن CC 2  نسبت به ورژن قدیمی cc

 به همراه نرم افزار های Audition Cs6وCC 2-2014

18000
3 آموزش ایلوستریتورCC2(2014) هر آنچه یک طراح به آن نیاز دارد

جامع ترین آموزش ایلاستریتور با بیانی کاملا مفهومی

همـراه با تمرین های عملی و سورس پروژه ها

 17 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

به انضمام آموزش امکانات جدید و بی نظیر ورژن CC 2  نسبت به ورژن قدیمی cc

 به همراه نرم افزار Illustrator CC 2-2014

18000
4 آموزش ایندیزاینCC2(2014) هر آنچه یک طراح صفحه به آن نیاز دارد

جامع ترین آموزش InDesign

16 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

به انضمام آموزش امکانات جدید و بی نظیر ورژن CC 2  نسبت به ورژن قدیمی cc

 به همراه نرم افزار InDesign CC 2-2014

 

18000
5 آموزش فتوشاپCC2(2014) هر آنچه یک گرافیست به آن نیاز دارد

 جامع ترین آموزش فتوشاپ با بیانی کاملا مفهومی

همـراه با تمرین های عملی و سورس پروژه ها

 27 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

به انضمام آموزش امکانات جدید و بی نظیر ورژن CC 2  نسبت به ورژن قدیمی cc

 به همراه نرم افزارهای Photoshop Cs6و CC 2-2014

18000
6 آموزش پریمیر(CC2(2014 هر آنچه یک تدوینگر به آن نیاز دارد

جامع ترین آموزش پریمیر با بیانی کاملا مفهومی

 همـراه با تمرین های عملی و سورس پروژه ها

 26 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

به انضمام آموزش امکانات جدید و بی نظیر ورژن CC 2  نسبت به ورژن قدیمی cc

 به همراه نرم افزار های پریمیر CS6 و پریمیر CC 2-2014

18000
7 آموزش Civil 3D 2015 جامع ترین آموزش Civil 3D 2015

 14 ساعت آموزش مالتی مدیا و تکنیکال

به همراه نرم افزار Civil 3D 2015

20000
8 آموزش اتوکد الکتریکال 2015 جامع ترین آموزش Electrical 2015

 15 ساعت آموزش مالتی مدیا و تکنیکال

به همراه نرم افزار Electrical  2015

 

20000
9 آموزش مایا 2015 هر آنچه یک سه بُعدی کار به آن نیاز دارد

 30 ساعت آموزش مالتی مدیا و تکنیکال

به همراه نرم افزار Maya  2015

 

20000
10 آموزش وردپرس 2015 هر آنچه یک طراح وبسایت نیاز دارد

 29ساعت آموزش بصورت مالتی مدیا و تکنیکال

همراه با مثالهای کاربردی برای یادگیری بهتر

به همراه صدها قالب آماده (فارسی و انگلیسی) ورد پرس برای کارهای مختلف

به همراه نرم افزار وردپرس فارسی و انگلیسی ورژن 3.9.2

20000
1 آموزش زبان انگلیسی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
2 آموزش زبان عربی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
3 آموزش زبان آلمانی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
4 آموزش زبان فرانسوی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
5 آموزش زبان ایتالیایی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
6 آموزش زبان روسی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
7 آموزش زبان ارمنی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
8 آموزش زبان ترکی به روش نیاز 2015 - همزمان به دو روش تعاملی و صوتی - قابل اجرا در کامپیوتر و پلیرخانگی - سریعترین و کاملترین روش آموزش زبان 15000
1 آموزش اتوکد 2015 آموزش اتوکد 2015

به همراه نرم افزار

17000
2 آموزش 3Dmax 2015 آموزش 3Dmax 2015

به همراه نرم افزار

17000
3 آموزش Revit Architecture 2015 آموزش Revit Architecture 2015

به همراه نرم افزار

18500
4 آموزش Revit Structure 2015 آموزش revit structure 2015

به همراه نرم افزار

15000
5 آموزش Corel X7 آموزش Corel X7

به همراه نرم افزار

18500
6 آموزش SQL 2014 آموزش SQL 2014

به همراه نرم افزار

15000
1 آموزش گیتار آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
2 آموزش سنتور آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
3 آموزش ویولون آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
4 آموزش کیبرد(ارگ) آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
5 آموزش پیانو آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
6 آموزش تار آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
7 آموزش سه تار آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
8 آموزش تمبک آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
9 آموزش دف آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
10 آموزش نی آموزش توسط اساتید برجسته

آموزش از مقدماتی تا پیشرفته

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

بدون نیاز به شماره سریال

15000
11 کامپیوتر را قورت بده

آموزش مبتدی تا حرفه ای کامپیوتر و نرم افزارهای کاربردی بصورت گام به گام برای همه سنین

همراه با مثال های کاربردی و تمرین های عملی برای یادگیری بهتر - به همراه نرم افزارهای مورد نیاز

 

10000
12 اینترنت را قورت بده

آموزش مبتدی تا حرفه ای اینترنت بصورت گام به گام برای همه سنین

همراه با مثال های کاربردی و تمرین های عملی برای یادگیری بهتر

به همراه نرم افزارهای مورد نیاز

10000
13 فتوشاپ را قورت بده

آموزش جامع و تکنیکال Photoshop CS6 برای همه سطوح

همراه با مثال های کاربردی و تمرین های عملی برای یادگیری بهتر

به همراه نرم افزارPhotoshop CS6

12000
14 ویندوز را قورت بده

آموزش جامع وحرفه ای کلیه قسمت های ویندوز 7 و ویندوز 8

آموزش به شیوه مالتی مدیا از شرکت قدرتمند Lynda به زبان فارسی

آموزش ترفندها،تنظیمات و مدیریت ویندوز

10000
15 آفیس را قورت بده آموزش جامع (مقدماتی-متوسط-پیشرفته) آفیس 2007 و 2010

به همراه نرم افزار آفیس

14000
16 ICDL را قورت بده

آموزش جامع (مبتدی تا حرفه ای ) مهارتهای هفتگانه کار با رایانه

18000
17 گرافیک را قورت بده

آموزش جامع و حرفه ای photoshop CS6 وCorel X6

همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر

آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال
14000
18 برنامه نویسی را قورت بده ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

آموزش جامع vb.net و C#.net و Sql Server

همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر

آموزش از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمامی سطوح

18000
19 تدوین را قورت بده

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

آموزش جامع نرم افزار های ادیوس،پریمیر و افتر افکتز

همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر
18000
20 معماری را قورت بده

آموزش جامع و حرفه ای معماری داخلی و خارجی و وی ری در نرم افزار 3Dmax

همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر

آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال
18000
21 اتوکدرا قورت بده

آموزش جامع (مبتدی تا حرفه ای ) اتوکد دو بعدی و سه بعدی بصورت کامل

14000
22 آهنگسازی را قورت بده

آموزش جامع و حرفه ای نرم افزارهای قدرتمند CUBASE وFL Studio

همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر

آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

18000
23 سه بعدی را قورت بده

آموزش مبتدی تا حرفه ای 3DMax و AutoCAD سه بعدی در همه سطوح

18000
24 صدا را قورت بده

آموزش جامع (مبتدی تا حرفه ای ) ضبط و ویرایش صدا در نرم افزارهای سونار و آدیشن

14000
25 جلوه های ویژه را قورت بده

آموزش از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای تمامی سطوح

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

دوبله روان به زبان فارسی

تکنیک های متنوع برای علاقمندان در تمامی سطوح

18000
26 آموزش میکس و مسترینگ در موسیقی آموزش جامع میکس و مسترینگ در موسیقی بوسیله نرم افزارهای کیوبیس و نیواندو به همراه نرم افزار های مورد نظر و VST و سمپل های معتبر 18000
27 آموزش رتوش حرفه ای در فتوشاپ آموزش رتوش حرفه ای در فتوشاپ

به همراه نرم افزار فتوشاپ

18000
28 مجموعه کامل دیکشنری ها شامل کلیه دیکشنری های معروف و پرکاربرد مانند

بابیلون - کالینز- لانگمن-کمبریج-آکسفورد

فرانسه به فارسی - آلمانی به فارسی - اسپانیایی به فارسی - عربی به فارسی

و ...

7800
29 آموزش ایروبیک 2 ساعت آموزش توسط مربی فدراسیون

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

11800
30 آموزش آشپزی ایرانی آموزش پختن غذاهای ایرانی مثل کوفته تبریزی - مسمابادنجان-کوکوسبزی-دلمه - جوجه کباب- کباب کوبیده و ... به صورت فیلم توسط مدرس حرفه ای

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

11800
31 آموزش لاغری(کاهش وزن) آموزش نرمش های مخصول لاغری توسط مربی تناسب اندام و مشاور تغذیه

توضیح کامل رژیم های غذایی مخصوص لاغری

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

18800
32 آموزش چاقی (افزایش وزن) آموزش نرمش های مخصول چاقی توسط مربی تناسب اندام و مشاور تغذیه

توضیح کامل رژیم های غذایی مخصوص چاقی

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

18800
33 آموزش نقاشی کودکان آموزش مفرح و شاد نقاشی برای کودکان به صورت فیلم

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

8800
34 آموزش دفاع شخصی آموزش کامل دفاع شخصی توسط مربی ایرانی

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

11800
35 آموزش تئوری موسیقی آموزش جامع تئوری موسیقی - پیش نیاز آموزش کلیه سازها

توسط متخصص موسیقی

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

11800
36 آموزش قوانین حقوقی چک آموزش قوانین حقوقی چک توسط وکیل پایه یک دادگستری

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

12800
37 آموزش قوانین حقوقی خانواده آموزش قوانین حقوقی خانواده توسط وکیل پایه یک دادگستری

قابل پخش در دستگاه دی وی دی خانگی

12800
38 آموزش Game Maker ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

به همراه مثال های کاربردی و نمونه بازی

به همراه نرم افزار Game Maker

17900
39 آموزش Nuendo ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

همراه با Vst ها و سمپل های معتبر

به همراه نرم افزار Nuendo

17900
40 آموزش SQL Server 2012 ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

آموزش کامل نصب،راه اندازی و مدیریت SQL Server 2012

آموزش کامل مباحث نرمال سازی و پشتیبان گیری

12800
41 آموزش ویندوز 8 ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

آموزش به صورت مالتی مدیا از شرکت قدرتمند لیندا

12800
42 آموزش 3dmax 2013 ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

همراه با مثال های کاربردی و تمرین های عملی برای یادگیری بهتر

آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

12800
43 آموزش دات نت نیوک ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

همراه با مثال های کاربردی و تمرین های عملی برای یادگیری بهتر

به همراه نرم افزار Dot Net Nuke

15800
44 آموزش sonar ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

همراه با مثال های کاربردی برای یادگیری بهتر

آموزش به شیوه مالتی مدیا و تکنیکال

10800
45 آموزش جوملا(joomla) ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

به همراه نرم افزار جوملا فارسی

به همراه صدها قالب و تمپلیت آماده جوملا

12800
46 آموزش کپتیویت captivate 5 آموزش جامع و حرفه ای از شرکت video2brain به زبان فارسی

به همراه نرم افزار captivate 5

12800
47 آموزش وی ری Vray 2012 ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

به همراه کلیه ورژن های نرم افزار Vray

12800
48 آموزش پاورپوینت ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

به همراه نرم افزار Microsoft Office 2010

9800
49 آموزش جلوه های ویژه سینمایی آموزش حرفه ای از شرکت FXPHD به زبان فارسی

همراه با مثال های کاربردی و تکنیک های عملی

ویژه تدوینگران حرفه ای - متخصصین جلوه های ویژه - سینماگران و تصویرسازان

16000
50 پروژه های آماده افتر افکتز Toxic type بیش از 110 پروژه آماده افترافکتز در 7 کالکشن از شرکت قدرتمند digital juice

پروژه ها در زمینه های هنری، تیزرهای تبلیغاتی،سینمایی و مفرح با فرمت SD/HD/Full HD

ویژه تیزرسازان،تدوینگران،سینماگران،تصورسازان و گرافیست ها

20000
51 نرم افزار مدیریت حافظه لایتنر-ورژن 2 تلفظ لغات انگلیسی

فرهنگ لغات

نرم افزار لایتنر موبایل

قابلیت جستجو در فیلم های زبان اصلی

8800
52

آموزش After Effects CS6

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
53

آموزش پریمیر Cs6

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
54

آموزش Audition CS6

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
55

آموزش Edius 6

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
56

آموزش فتوشاپ Cs6

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

10800
57

آموزش کرلx6

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
58

آموزش CUbase

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

15800
59

آموزش FL Studio 10

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

12800
60

آموزش کاربردی جلوه های ویژه در معماری

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

15800
61

آموزش Match Mover

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

12800
62

آموزش Real flow

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

12800
63

آموزش طراحی وب سایت

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
64

آموزش sql server 2008

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

7800
65

آموزش vb.net 2010

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

7800
66

آموزش c#.net 2010

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

7800
67

آموزش ورد 2010

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

7800
68

آموزش Excel 2010

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

9800
69

آموزش ویندوز 7

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

7800
70

آموزش ساخت منوی DVD

ساعت ها آموزش توسط متخصصین مجرب و حرفه ای به زبان فارسی

بدون نیاز به شماره سریال و فعال سازی

به همراه نرم افزار

15800
71 آموزش معماری داخلی 9800
72 آموزش معماری خارجی 9800

محصولات آموزش ورزشی

1 آمورش ماساژ درمانی شامل فیلم آموزش ماساز کف پا به زبان فارسی

بسته بندي ولتي

2500 تومان
2

آموزش فوتبال

90 دقیقه فیلم آموزش فوتبال توسط دیوید بکهام به زبان فارسی
زندگینامه دیوید بکهام
صحنه های بهترین گلهای دیوید بکهام
عناوین و جوایز دیوید بکهام
و...

بسته بندي ولتي

2500 تومان

3

آموزش كاراته

4 ساعت فيلم آموزشي كاراته با دوبله فارسي
به همراه آموزش كاتا و تكنيك هاي تخصصي و روش هاي كاربرد تكنيك ها
و ده ها مطلب خواندني ديگر درباره رشته كاراته

7900 تومان

4

آموزش بیلیارد

شامل ساعت ها فیلم آموزشی بیلیارد به زبان فارسی جهت آموزش اصول و تکنیک های گوناگون این ورزش

5900 تومان

محصولات مستند حيات وحش

1

حيات وحش جانداران

فيلم صحنه هاي منتخب و جذاب حيات وحش جانداران
شامل 5 ساعت فيلم دوبله شده از صحنه هاي جذاب و بسيار زيباي حيات وحش جانداران با صداي واقعي طبيعت و دوبله تاثيرگذار فارسي با صداي هنرمندان برجسته دوبله ايران

قابليت اجرا در دستگاه هاي VCD خانگي
CD1
: حيات وحش آمريكاي جنوبي
CD2
: حيات وحش مارها
CD3
: حيات وحش تمساح ها
CD4
: حيات وحش موجودات دريايي
CD5
: حيات وحش آفريقا

10000 تومان

2 وحشیانه ترین شکارهای شیر یک DVD - دوبله فارسی -

بسته بندي ولتي

2500 تومان
3 بی رحم ترین دشمنان یک DVD - دوبله فارسی -

بسته بندي ولتي

2500 تومان
4 رژه پنگوئن ها یک DVD - دوبله فارسی -

بسته بندي ولتي

2500 تومان
5 عقاب آمریکایی یک DVD - دوبله فارسی - 4500 تومان
6 پلنگ وحشی یک DVD - دوبله فارسی -

بسته بندي ولتي

2500 تومان
7 خرس ها یک DVD - دوبله فارسی - 4500 تومان
8 فیل ها یک DVD - دوبله فارسی - 4500 تومان
9 ببرها یک DVD - دوبله فارسی - 4500 تومان
10 گرگ ها یک DVD - دوبله فارسی - 4500 تومان
11 پاندا یک DVD - دوبله فارسی - 4500 تومان

محصولات مستند جالب

خطرناکترین جاده ها مستندی هیجان انگیز از خطرناکترین جاده های دنیا با دوبله فارسی
نمایش صحنه هایی از جاده های صعب العبور و پر خطر که در نقاط مختلف دنیا واقع شده اند و در برخی موارد تنها راه ارتباطی و حیاتی به یک شهر یا منطقه خاص هستند.
4500 تومان

محصولات گردشگري

پارسیکا(راهنمای جامع گردشگری ایران) بزرگترين دايره المعارف جامع گردشگري ايران فهرست کامـل جـاذبـه هاي باسـتاني کـشور به تفکيــک هر اســتان و شــرح مـهم تـرين آن هـا فهرست کامل جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي کشور به تفکيک هر استان و شــرح مــهم ترين آن هــا فهرست کامل جاذبه هاي زيارتي و مذهـبي کشـور به تفکيـک هر اسـتان و شـرح مهم تريـن آن - سوغات ، صنايع دستي و غذاهـاي مــحلي هــر اســتان 10000 تومان

محصولات موفقيت

راز 2 مستند راز 2 با دوبله فارسی
دوبله شده در انجمن گویندگان جوان به سرپرستی مهردادرئیسی
8000 تومان

كليه حقوق متعلق به نشر نرم افزاري نياز ميباشد©